Medisinsk yoga

Medisinsk yoga, eller MediYoga, er en terapeutisk yogaform som er utviklet i samarbeid med helsevesenet. Det er en rolig, meditativ form for yoga, som består av pusteøvelser, myke bevegelser, avspenning og meditasjon.

Alle øvelsene kan tilpasses individuelt, derfor passer Mediyoga også for mennesker med fysiske eller psykiske begrensninger. Dersom det for eksempel er vanskelig for deg å sitte eller ligge på golvet, kan du gjøre øvelsene sittende på stol. 

Yoga er en av planetens eldste holistiske disipliner, og påvirker både fysisk, mental og følelsesmessig balanse. I en hverdag som på ulike måter kan oppleves krevende, kan Mediyoga være et godt verktøy for stressregulering, økt kontakt med deg selv og større tilstedeværelse i livet ditt.

For meg er yogaen et fristed, hvor jeg finner hvile og dypere kontakt med meg selv - samtidig som jeg kopler meg fri fra stress og tanker knyttet til hverdagssituasjoner, planlegging og analyse. Kroppen finner hvile gjennom bevegelse og avspenning, følelsene roer seg, og jeg lander i større balanse, kontakt og tillit. Og det beste er; jo mer regelmessig jeg praktiserer yoga, jo større blir ønsket om å gjøre det enda mer!

Se "priser" for informasjon om kurs, og følg Facebook-siden SPOR Psykomotorisk for fortløpende informasjon om workshops og nye kurs.