Om meg

Barbro Gjønnes Ingdal

Jeg er utdannet fysioterapeut, med videreutdanning i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. i tillegg er jeg utdannet mediyoga-instruktør og doula. Jeg har siden 2007 jobbet på ulike institusjoner innen psykisk helsevern, og har bred erfaring med ulike typer og alvorlighetsgrader av psykosomatiske tilstander. Gjennom kursrekker har jeg spesialisert meg blant annet innen behandling av traumer og spiseforstyrrelser / kroppsbildeproblematikk. Jeg har også et særlig engasjement for oppfølging av kvinner og par i forbindelse med svangerskap og fødsel, og ved behov bearbeiding av vanskelige erfaringer knyttet til dette. Fram til januar 2020 jobbet jeg på poliklinikk ved Nidaros DPS, da jeg valgte å satse fullt på SPOR.

Jeg har et stort engasjement for det meningsfulle i å jobbe med kroppen som innfallsvinkel til ulike plager og livsbegrensninger. Jeg har dyp respekt for de smertefulle erfaringene som mange mennesker bærer med seg. Samtidig har jeg tro på at hver enkelt også har ressurser og potensiale til utvikling og heling. 

Dersom du er i en situasjon hvor det vurderes avgjørende for god behandling å ha et løpende samarbeid med fastlege, andre behandlere eller andre instanser, anbefaler jeg å ta kontakt med terapeut som har driftstilskudd. Årsaken til dette er at jeg har begrensede rammer for denne type samarbeid i en helprivat praksis.

Jeg er også knyttet til  NAV-tiltaket Ekspertbistand, som er et tilbud til arbeidstakere som er sykemeldt, eller står i fare for å bli sykemeldt. Drøft gjerne dette med din arbeidsgiver dersom du tenker dette kan være kan være et hensiktsmessig tiltak, og at jeg                                                                           kan være riktig "ekspert" i din situasjon.