Priser og gruppetilbud


Psykomotorisk fysioterapi, første gangs undersøkelse (75 min)

Vi setter av god tid til den første timen, hvor vi starter med samtale rundt kroppslige symptomer, og relevant informasjon om livssituasjon og tidligere erfaringer. Deretter går vi videre på kroppslig undersøkelse, hvor vi tar utgangspunkt i psykomotorisk prøvebehandling.


1200kr

Psykomotorisk fysioterapi, behandling (50 min)

I en behandlingstime jobber vi med bevisstgjøring, forståelse og endring av kroppslige reaksjons- og spenningsmønstre. Vi veksler mellom aktive øvelser, massasje og samtale.


980kr

Psykomotorisk fysioterapi, behandling (75 min)


1200kr

Psykomotorisk bevegelsesgruppe "Hvilepuls"

Gruppe som går over 5 uker med fokus på kroppskontakt, pust, avspenning og stressregulering. Oppstart onsdag 24.mai 2023 kl 13-14. Timen vil bestå av enkle øvelser / bevegelser i liggende, sittende og stående stilling. Passer for deg som opplever anspenthet, smerter, nedsatt kroppskontakt, stress- og utmattelsesreaksjoner. Mer informasjon på Facebook-siden SPOR Psykomotorisk.

1200kr

Mediyoga, individuell veiledning / gjennomgang av startprogram (90 min)

Her lærer du et helt yogaprogram, med øvelser som du kan fortsette å gjøre hjemme med veiledning i appen Mediyoga Play. Dersom du ønsker å dele timen med en venn / partner, deler dere på prisen.

900kr

SPOR Yoga

MediYoga 5-ukers kurs, oppstart fredag 26.mai 2023 kl 12.15-13.30. 

Mer informasjon på Facebook-siden SPOR Psykomotorisk.                                                                        


1200kr


Happy Hips

Gruppe over 6 uker for deg som opplever spenninger eller smerter i hofter.  Kombinasjon av enkle styrkeøvelser, bevegelighet / tøyning, bevisstgjøring av spenningsmønstre og avspenning. Oppstart fredag 5.mai 2023 kl 10.30-11.30.

Mer informasjon på Facebook-siden SPOR Psykomotorisk

1800 kr

Praktisk informasjon om betaling, avbestilling og taushetsplikt

Jeg jobber uten kommunalt driftstilskudd, det vil si at du som pasient betaler hele beløpet selv. Av samme grunn går ikke dette inn under egenandelstak 2.

Avbestillingsfrist er 24 timer før oppsatt time. Ved for sen avbestilling belastes hele beløpet, uavhengig av årsak.

Som fysioterapeut er jeg underlagt helsepersonelloven, og har dermed taushetsplikt knyttet til all personlig informasjon om deg og det som utveksles mellom oss i behandlingen.