Priser og gruppetilbud


Psykomotorisk fysioterapi, første gangs undersøkelse (75 min)

Vi setter av god tid til den første timen, hvor vi starter med samtale rundt kroppslige symptomer, og relevant informasjon om livssituasjon og tidligere erfaringer. Deretter går vi videre på kroppslig undersøkelse, hvor vi tar utgangspunkt i psykomotorisk prøvebehandling.


1200kr

Psykomotorisk fysioterapi, behandling (50 min)

I en behandlingstime jobber vi med bevisstgjøring, forståelse og endring av kroppslige reaksjons- og spenningsmønstre. Vi veksler mellom aktive øvelser, massasje og samtale.


980kr

Psykomotorisk fysioterapi, behandling (75 min)


1200kr

Psykomotorisk bevegelsesgruppe "Hvilepuls"

Gruppe som går over 6 uker med fokus på kroppskontakt, pust, avspenning og stressregulering. Oppstart onsdag 3/1 2024 kl 13-14. Timen vil bestå av enkle øvelser / bevegelser i liggende, sittende og stående stilling. Passer for deg som opplever anspenthet, smerter, nedsatt kroppskontakt, stress- og utmattelsesreaksjoner. Mer informasjon på Facebook-siden SPOR Psykomotorisk.

1650kr

Mediyoga, individuell veiledning / gjennomgang av startprogram (90 min)

Her lærer du et helt yogaprogram, med øvelser som du kan fortsette å gjøre hjemme med veiledning i appen Mediyoga Play. Dersom du ønsker å dele timen med en venn / partner, deler dere på prisen.

900kr

MediYoga ved stress og utbrenthet

MediYoga 6-ukers kurs, oppstart torsdag 4.januar kl 12.30-13.45. Du vil lære to MediYoga-programmer som er spesielt utviklet med tanke på å regulere stress og utbrenthet. Vi vil ha en kort introduksjon hver time med tema knyttet til kroppens stressrespons, stresshormoner, det autonome nervesystemet, pust, restitusjon og tips for å overføre det du lærer til hverdagen.

Mer informasjon på Facebook-siden SPOR Psykomotorisk.                                                                        

1650krPraktisk informasjon om betaling, avbestilling og taushetsplikt

Jeg jobber uten kommunalt driftstilskudd, det vil si at du som pasient betaler hele beløpet selv. Av samme grunn går ikke dette inn under egenandelstak 2.

Avbestillingsfrist er 24 timer før oppsatt time. Ved for sen avbestilling belastes hele beløpet, uavhengig av årsak.

Som fysioterapeut er jeg underlagt helsepersonelloven, og har dermed taushetsplikt knyttet til all personlig informasjon om deg og det som utveksles mellom oss i behandlingen.